“Youth in Action!”

Egyesületünk tevékenységeit többségében a Fiatalok Lendületben Programhoz (Youth in Action) kapcsolódóan végzi és szervezi. E programok teljes egészében, vagy nagyon nagy százalékban az Európai Unió által finanszírozottak, időtartamuk pedig pár naptól akár egy évig is terjedhetnek (ld. Európai Önkéntes Szolgálat/EVS). Továbbá tartalmuk, témájuk és céljuk szempontjából is változatosak lehetnek. Mi lehetőségeinkhez mérten segíteni szeretnénk Benneteket, hogy be tudjatok kapcsolódni ezekbe a programokba, és kézzelfogható módon már most fiatal éveitekben is profitálni tudjatok Magyarország EU-tagságából

Számos konkrét programlehetőséget tudunk Nektek ajánlani (az aktualitásokról a honlapon tájékozódhattok), továbbá amennyiben bármelyik alább említett témához/prioritáshoz kapcsolódóan saját elképzeléseitek, ötleteitek vannak, forduljatok hozzánk bizalommal, és mi lehetőségeink szerint támogatni tudunk benneteket a megvalósításban.

 

De mi is az a Fiatalok Lendültben Program?

Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak megállapodása értelmében létrejött Youth in Action – Fiatalok Lendületben Program célja nemformális nevelési programok támogatása a fiatalok számára. A Program a 2007-től 2013-ig fut.
A Program jelentősen hozzájárul a készségeitek, képességeitek fejlesztéséhez (pl. nyelvtanulás, gyakorlati kompetenciák), továbbá az idegen kultúrában eltöltött hosszabb-rövidebb idő által  mind magatokat, mind pedig a világot színesebb szemüvegben fogjátok látni, és talán egy kicsit otthonosabban tudtok majd mozogni benne. A Fiatalok Lendületben Program tehát értetek van, hogy fejlődjetek, tanuljatok, világot lássatok!

Kik vehetnek részt mindebben ?

A felső korhatár: 30 év. Az alsó korhatár az aktuális alprogram függvényében változhat, pl. Az Európai Önkéntes Szolgálat esetében min. 18 év, de ifjúsági csereprogram résztvevője lehet fiatalkorú is. Egyéb megszorítás a részvétel tekintetében nincs, -mind a HelloEuropa Egyesület, mind pedig a Fiatalok Lendületben Program nyitott mindenkire, iskolai végzettségtől, nemtől, fajtól stb.-től függetlenül.
A Fiatalok Lendületben Program célkitűzései:

 • a fiatalok aktív polgári szerepének előmozdítása, különös tekintettel az Európa-polgári szerepükre;
 • a fiatalok szolidaritásának fejlesztése, különös annak érdekében, hogy erősödjön a társadalmi összetartás az Európai Unióban;
 • a különböző országokban élő fiatalok közötti kölcsönös megértés és tisztelet elősegítése;
 • hozzájárulni az ifjúsági tevékenységeket és az ifjúsági területen tevékenykedő civil szervezeteket támogató rendszerek fejlesztéséhez;
 • az ifjúsági területen megvalósuló európai együttműködések előmozdítása.

A fent említett általános célkitűzések a következő prioritások figyelembevételével valósulnak meg.

1. Európa-polgári szerep
A Fiatalok Lendületben Program kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy a benne részt vevő fiatalok tudatában legyenek európaiságuknak, és ezért bátorítja a fiatalokat, hogy olyan európai kérdésekről gondolkodjanak, mint az Európa-polgárság és az Európai Unió építése és jövője.
2. A fiatalok társadalmi részvétele
Alapvető prioritás továbbá a fiatalok részvétele a demokráciában. Ennek értelmében a Program bátorítja a fiatalokat, hogy aktívan éljenek állampolgári szerepükkel; ez a cél három szinten valósul meg:

 • növelni a fiatalok aktív részvételét saját közösségük civil társadalmi életében;
 • növelni a fiatalok aktív részvételét a képviseleti demokráciában;
 • a részvételi, participációs nevelés különböző formáinak fokozott támogatása.
 1. Kulturális sokszínűség
  A kulturális sokféleség, valamint a rasszizmus és idegengyűlölet elleni harc is elsődleges a Program számára. A különböző kulturális, etnikai és vallási háttérrel rendelkező fiatalok közös tevékenységeinek támogatásával a Program a fiatalok interkulturális tanulását kívánja elősegíteni. A projektek kialakításának és megvalósításának szempontjából ez azt jelenti, hogy a részt vevő fiataloknak tisztában kell lenniük az adott projekt interkulturális dimenziójával, valamint, hogy a különböző résztvevők egyenlő arányban jelennek meg a projektben.
  4. A hátrányos helyzetű fiatalok bevonása
  A Program kiemelt célja, hogy a kevesebb eséllyel rendelkező fiatalok is egyformán hozzáférjenek a Program kínálta lehetőségekhez és támogatásokhoz. Ennek érdekében a részt vevő szervezeteknek kerülniük kell a társadalom bizonyos csoportjait érintő kirekesztést. A Fiatalok Lendületben Program mindenkié, így kiemelt figyelmet kell fordítani a speciális szükségletekkel bíró fiatalok bevonására.A Program további általános prioritásait az Európai Bizottság éves szinten fogalmazza meg, emellett az egyes nemzeti irodák ill. döntéshozó testületek is megfogalmazhatnak és megjelölhetnek helyi prioritásokat.

  A Fiatalok Lendületben Program által képviselt és hangsúlyozott alapelvek:
  1. a nem- formális és informális tanulás
  A formális oktatási rendszertől független, ill. azt kiegészítő, a fiatalok önkéntességén és kezdeményezésén alapuló, résztvevő-központú pedagógiai megközelítés révén a fiatalok képességei és készségei ill. személyisége fejlődik, társadalmi részvételük fokozódik.
 2. a nem- formális tanulás elismerése
  A Youthpass (az Europass mintájára) mint a Fiatalok Lendületben program „elismerő oklevele” dokumentálja és igazolja a projektek megvalósítói és résztvevői számára, hogy nemformális tanulási tapasztalattal rendelkeznek.
 3. a Fiatalok Lendületben Program láthatósága és népszerűsítése
  A Programból támogatást nyert projektekkel szemben elvárás az, hogy tájékoztassák a szélesebb nyilvánosságot a Bizottság támogatásáról, és a Fiatalok Lendületben Programról.
 4. az eredmények értékelése, elismertetése és terjesztése
  Az ún. valorizáció során a projektekből származó eredményeket és tapasztalatokat a résztvevők a legteljesebb mértékig kiaknázzák, a megjelenő értékeket az európai fiatalok minél szélesebb köre számára hasznosíthatóvá teszik.
 5. a diszkrimináció-ellenesség
  A Programban minden fiatal részt vehet fajra, nemre, vallási vagy hitbéli meggyőződésre, testi vagy szellemi fogyatékosságra, ill. szexuális orientációjukra alapuló hátrányos megkülönböztetés nélkül.
 6. a férfi-nő esélyegyenlőség
  A férfiak és a nők esélyegyenlősége az európai politikákban horizontálisan megjelelő irányelv. A Fiatalok Lendületben Program szem előtt tartja a nemek egyenlő arányú részvételét minden egyes alprogram vonatkozásában.
 7. a gyermekek és fiatalok biztonsága és védelme
  A Program összefüggésében a gyermekek védelme az olyan eshetőségekre és veszélyforrásokra való körültekintő felkészülést és azok megelőzését jelenti, amelyek a projektek során a fiatalokat érinthetik, legyen az nem megfelelő viselkedés, szexuális vagy érzelmi zaklatás, interkulturális feszültségek, balesetek, tűzesetek stb.
 8. a többnyelvűség
  Ezen alapelv két fő pillére a többnyelvű Európa, és a többnyelvű társadalmak építése, és az állampolgárok ösztönzése idegen nyelvek elsajátítására.Általános tudnivalókPályázat-beadási határidők és a projekt kezdete:Nemzeti szinten elbírálásra kerülő pályázatok esetén:

február 1.: május 1. – október 31.

május 1.: augusztus 1. – január 31.
október 1.: január 1. – június 30.

Központi elbírálású pályázatok esetén:
február 1.: július 1. – november 30.
június 1.: november 1.- március 30.
szeptember 1.: január 1. – július 31.

A Fiatalok Lendületben Programban részt vevő országok

A Program támogatásával megvalósuló projektekben két vagy több ország szervezetei, ifjúsági csoportja között jön létre együttműködés. Megkülönböztetünk Programországokat és Partnerországokat. A Programországokból érkező résztvevők a Fiatalok Lendületben program teljes jogú felhasználói.

Alprogramok:

Fiatalok Európárt

Európai Önkéntes Szolgálat

Fiatalok a Világban

Ifjúságsegítők támogatása

Ifjúságpolitikai Együttműködések

Az egyes alprogramokról bővebben a NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság Szakmai Portálján találtok bővebb leírást, az aktuális programokról pedig a főoldalon szereplő híreink között tájékozódhattok.

 

Forrás: www.yia.hu